Begin december hebben voorzitter Roelof Brands en  Secretaris Jacco Fluks van
ijsvereniging Rolde een verzoek ingediend bij de stichting Rossing-Koops voor een bijdrage voor de nieuw aan te schaffen geluidsinstallatie voor de ijsbaan. Het bestuur van Stichting Rossing-Koops heeft hierop positief gereageerd en zaterdagmorgen 27 januari ontvingen penningmeester Jan Arends en voorzitter Roelof Brands van ijsvereniging Rolde uit handen van voorzitter Jantje Thijms en bestuurslid Ben Eiten een cheque voor € 375,-

De Stichting Rossing-Koops is op 27 oktober 1992 opgericht door het echtpaar Albert Koops en Jacobje Rossing.  Lange tijd hebben zij aan de Kerkbrink te Rolde gewoond, de laatste jaren van hun leven in Emmen. Zij waren erg verbonden met de kerkdorpen Rolde en Grolloo en hadden veel belangstelling voor het maatschappelijk leven in deze dorpen.

Nadat Jacobje Rossing op 5 december 2000 en Albert Koops op 4 januari 2002 te Emmen waren overleden, lieten zij hun vermogen na aan de Stichting Rossing-Koops die tot doel heeft  het stimuleren van natuurlijke personen en verenigingen, stichtingen en andere organisaties welke feitelijk en/of statutair werkzaam zijn voor het algemeen welzijn in het kerkdorp Rolde en Grolloo.

De Stichting tracht haar doel te bereiken niet door  zelf initiatieven te ontwikkelen, maar door het financieel ondersteunen van activiteiten van de hierboven bedoelde natuurlijke personen en organisaties.

Het Stichtingsbestuur wordt volgens de wens van Albert Koops en Jacobje Rossing, gevormd door personen die binding hebben met diverse maatschappelijke geledingen. Het dagelijks bestuur wordt gevormd door Jantje Thijms, voorzitter en Lambertus Eising, secretaris-penningmeester.

Het bestuur doet volgens de doelstelling van de Stichting en volgens de wil van de familie Koops-Rossing telkenjare een aantal giften uit de opbrengst van het vermogen aan personen en organisaties als bedoeld in  het statutaire doel.

Het bestuur van ijsvereniging Rolde is de stichting Rossing-Koops zeer erkentelijk voor haar bijdrage en is inmiddels druk bezig met het zoeken naar een nieuwe geluidsinstallatie.

Voor meer informatie over ijsvereniging Rolde verwijzen we u graag door naar de website: www.ijsverenigingrolde.nl

Foto’s: Penningmeester Jan Arends en Voorzitter Roelof Brands van onze ijsvereniging ontvingen op zaterdagmorgen 27 januari 2018 officieel de cheque uit handen van voorzitter Jantje Thijms en Ben Eiten van Stichting Rossing-Koops.


Comments are closed.

VOLG ONS OP FACEBOOK

Bezoek onze eigen Facebook pagina door op het Facebooklogo hieronder te klikken:

icon175x175


AANGESLOTEN BIJ: